6 Apr 2014

PRESTASI KERAJAAN SELANGOR BHG 3

Tanpa diketahui umum, kerajaan Selangor adalah penyumbang terbesar KDNK negara sebanyak hampir 25%.

Kejayaan ini tidak mungkin tercapai di zaman umNObn mahupun sekiranya diurus tadbir oleh orang yang tidak berkelayakan sertamyang hanya mementingkan diri sendiri.

Lakukan pilihan terbaik agar yang terbaik menguruskan negeri Selangor.